www.touanda.pl

Grafiki są fotomontażem moich prywatnych autorskich fotografii, które następnie poddaję obróbce graficznej.Niektóre prace są wpierw rysowane odręcznie,a następnie komputerowo dodawane są kolejne warstwy pracy.

DODAJ KOMENTARZ
DODAJ WPIS DO KSIĘGI GOŚCI
mail: touanda@op.pl | tel: 535 800 756

 Powered by: www.cdx.pl