Spokój

Spokój

rysunek z cyklu " Podążaj za żurawiem"

wykonany cienkopisem kreślarskim, tuszem i akwarelą w pisaku

format A3, sygnowany pseudonimem Touanda